Top Event
STT Tên tài khoản Số bộ chữ
1 khach369448 5
2 bangnhatanh2014 3
3 langthang 2
4 ocbuuvang 2
5 baonguyenvan 2
6 gainhangheo2 2
7 ductam88 2
8 nguyencute 2
9 Cao Xuân Vương 2
10 biendaica 2