Top Event
STT Tên tài khoản Số bộ chữ
1 vothikimanh1996 1392
2 congtubaclieumoi 1120
3 bepapy2015 365
4 thuovd3 240
5 chaoban789 223
6 tramanh9x 201
7 phaletjm9xl0ve 172
8 379505 164
9 linhacquy 127
10 meodajgaj 122