Nạp XU qua SMS:

Cú pháp nạp XU:

Soạn tin: NAP NAP <TÊN TÀI KHOẢN> gửi 8779
Ví dụ: Tên tài khoản của bạn là Xmen ,bạn muốn nạp 150.000 XU, soạn tin: NAP NAP XMEN gửi 8779
· Gửi 8679 để nhận 100.000 XU (10.000đ/SMS)
· Gửi 8779 để nhận 150.000 XU (15.000đ/SMS)

* Khách hàng không được gửi quá 3 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 5 phút.
* Khách hàng không được gửi quá 5 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 10 phút.
* Khách hàng không được gửi quá 30 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 1 giờ.
* Khách hàng không được gửi quá 300 tin nhắn trong vòng 24 giờ.

* Nạp XU bằng thẻ cào để được gấp đôi số XU so với nạp bằng SMS!